• Geriausios informacinių technologijų
  panaudojimo praktikos
  mokymosi procesą
 • konsultuojantis su ekspertais,
  specialistais, kurie atskleis
  savo darbo metodikas
 • skatinti mokymosi tinklus,
  kurie puoselėtų naujos
  kartos technologijas

PROJEKTO SANTRAUKA

Pastaruoju metu stebimas vis aktyvesnis informacinių ir komunikacinių priemonių naudojimas bendrojo lavinimo mokykloje. Šią tendenciją stipriai veikia nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio Europiniu lygiu vykdoma politika ir projektai. Svarbu apžvelgti esamą Informacinių technologijų naudojimo situaciją, siekiant padėti pagerinti jų naudojimo kokybę mokant. Ypač svarbu apžvelgti IT naudojimą tiksliųjų mokslų pamokose, nes šios technologijos iš dalies padeda pakeisti nemažai kainuojančias sudėtingas mokymo laboratorijas. Šio projekto tikslas – apžvelgti bendrojo lavinimo mokyklos pradinių, pagrindinių ir gimnazinių klasių informacinių technologijų naudojimą pamokose, siekiant apibrėžus geriausias informacinių technologijų panaudojimo praktikas, pagerinti IT pritaikomumą pamokose. Geriausios informacinių technologijų panaudojimo praktikos bus apibrėžtos konsultuojantis su ekspertais, specialistais, kurie atskleis savo darbo metodikas projekto metu.

Numatomi projekto rezultatai: 1. Sukurti specialų inventarijų, skirtą apibrėžti IT naudojimo spragas (įrangos ir technikos) tiksliųjų mokslų pamokose. 2. Pateiktiti gerųjų pavyzdžių, kaip IT keičia mokymą bendrojo lavinimo mokykloje. 3. Analizuoti mokytojų profesinio mokymo programas formuojant IT kompetencijas bei siekti išsiaiškinti jų ir mokinių nuostatas siekiant išsiaiškint IT naudojimo pamokose motyvaciją. 4. Teikti rekomendacijas dėl informacinių technologijų geriausių pavyzdžių taikymo edukacinėje praktikoje. Šis projektas tiesiogiai atspindi Skaitmeninio raštingumo strategiją – 2015, kurioje pažymima, kad reikia skatinti mokymosi tinklus, kurie puoselėtų naujos kartos technologijas, kurios labiau pasiektų bendrojo lavinimo mokyklas, įgalintų visapusiškai panaudoti programines ir kompiuterines įrangas mokant.

VideoTwitter